Hur gör jag?

Så här handlar du på Svenska Saabklubbens webbshop för reservdelar.

Gå in på webbshoppen under medlemssidorna på Svenska Saabklubbens hemsida.

Registrera dig på webbshoppen med namn, adress, helst mobilnummer, email adress samt giltigt medlemsnummer i Svenska Saabklubben.

Om ni inte är medlem, som ni måste vara för att få köpa reservdelar från Svenska Saabklubbens reservdelslager tryck på följande länk: http://saabklubben.se/bli-medlem/ där finns info om hur ni går tillväga för att bli medlem, 350:-/ kalenderår är avgiften. 

NI kan också köpa medlemsskapet direkt i Webshoppen när ni vill beställa reservdelar, art.nr är: 999997 eller sök "medlemsavgift" i sökrutan.

 
Familjemedlemskap kan köpas för personer som har en nära anhörig med fullt medlemskap i svenska Saabklubben och som är mantalsskriven på samma adress som medlemmen, art.nr: 999994 (100:-/kalenderår). Viktigt att ni skriver in medlemsnummret på den som har fullt medlemskap i webshoppens meddelanderuta när ni genomför köpet.

 

 

Registrera på webbshoppen vad du vill köpa och skicka ordern därifrån. I andra hand kan order skickas per mail till reservdelar@saabklubben.se . Ange då noggrant de uppgifter som står här ovan.

OBSERVERA!! BETALA INTE RESERVDELARNA FÖRRÄN NI FÅR EN FAKTURA FRÅN SAABKLUBBEN PÅ BESTÄLLDA DELAR DÄR FRAKT OCH EXPEDITIONSAVGIFT FINNS MED.

Vi kommer då kontrollera att medlemskapet är giltigt, eftersom man måste vara medlem för att få handla av Svenska Saabklubben.

När det är klart, skickas ordern till lagret för plockning och kontroll att varorna finns för leverans och fraktkostnaden beräknas och en Expeditionsavgift tillkommer som är mellan 20:-75:-. Vid krediter understigande 5000 kr skickas varorna direkt.

Faktura skickas alltid direkt i försändelsen eller email. Den skall betalas inom 15 dagar från och med fakturadatum. Vid försenad betalning tar vi ut en dröjsmålsränta om 2,0% per månad plus en faktureringsavgift på 50:- kr.

För utlandsorder får du däremot en Faktura som talar om vad som ingår i leveransen, kostnad för den och fraktkostnad plus expeditionsavgiften. Du ska därefter förskottsbetala beloppet till bankgiro 375-7812 och ange ordernumret. Våra utländska medlemmar kan betala till IBAN SE03 5000 0000 0522 6102 2050 och BIC ESSESESS.

Vi tar inte emot PayPal betalningar och liknande utan särskild överenskommelse.

Så snart som betalningen kommit in på bankgirot, så släpps ordern iväg för leverans från lagret. Men om du inte hört något från oss efter 15 dagar så hör av dig till reservdelar@saabklubben.se .Läs också försäljningsvillkoren i webbshoppen.

Framtida utveckling av utbudet

Löpande kommer utbudet av reservdelar att utökas. Så snart nya reservdelar finns tillgängliga för försäljning kommer detta att gå ut på Svenska Saabklubbens hemsida. De nytillkomna reservdelarna kommer givetvis att bli synliga i webbshoppen också.

Tekniska frågor

Beskrivningarna av reservdelar kommer att förbättras successivt. Också att bilder kommer att beskriva reservdelarna.

Frågor av teknisk art kan ställas till Jan Karlsson Tfn: 073-0369480, Eller till respektive modellombudsman (se Bakrutan).